II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Leopolda Godowskiego - list organizatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym prestiżowym konkursie, który w dniach 28 - 30 listopada 2014 r. odbywać się będzie w Warszawie! Poniżej zamieszczamy list od organizatorów.

Drodzy Uczestnicy  II Międzynarodowego  Konkursu im. Pianistycznego im.  Leopolda Godowskiego!

Przed nami II Konkurs, którego patronem jest wybitny pianista, jeden z największych pianistów w historii światowej pianistyki.  Leopolda Godowskiego pamiętamy z przekazów jako niezwykłego kolorystę o ogromnej żywiołowości i naturalności gry, fenomenalnej biegłości technicznej. Twórcę niezwykłych transkrypcji i opracować, wśród których specjalne miejsce zajmują opracowania 26 Etiud Fryderyka Chopina.

 

Konkurs odbędzie się  Warszawie, mieście wielu konkursów muzycznych. Przysłuchiwać się Wam będzie jury znakomitych muzyków. Mamy nadzieję, że Konkurs im. Leopolda Godowskiego zajmie zasłużone miejsce na mapie konkursowej nie tylko w Polsce, ale i w świecie. A dla laureatów Konkurs stanie się  ważnym etapem  międzynarodowej kariery pianistycznej.

 

Konkurs znalazł się w Kalendarzu Imprez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zapraszamy najmłodszych pianistów. Witamy też  doświadczonych laureatów innych konkursów pianistycznych.

 

Czekamy na Was Młodzi Wirtuozi! Komitet  Organizacyjny Konkursu!

PRZEBIEG KONKURSU. REGULAMIN.
1. Konkurs odbędzie się w dniach 28–30 listopada 2014 r. w Warszawie.
2. Głównym organizatorem jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach .
3. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski i zagranicy.
4. Konkurs odbywa się w sekcji fortepian solo w następujących kategoriach wiekowych:
· Kategoria A (urodzeni w 2002 i młodsi),
· Kategoria B (urodzeni w 1999 i młodsi);
· Kategoria C (urodzeni w 1996 i młodsi),
· Kategoria D (urodzeni w 1989 i młodsi),
· Kategoria E (urodzeni w 1984 i młodsi).
5. Przesłuchania Konkursowe odbywają się publicznie w Sali Koncertowej w Szkole Muzycznej w Warszawie,
a Koncert Laureatów w Sali Koncertowej w Warszawie.
6. Wszelkie prawa własnościowe do w/w występów pozostają przy organizatorze bez jakiejkolwiek
odpłatności dla uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, rejestrowania
i rozpowszechniania również w formie płyt kompaktowych i kaset, lub w jakikolwiek inny sposób, bez
żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych, czasowych i terytorialnych. Organizator zastrzega sobie
prawo do upoważniania innych osób i organizacji do korzystania z w/w praw. Organizator nie wyraża zgody
na samodzielne dokonywanie zapisu i fotografowanie przebiegu Konkursu.
7. Oceną wykonań konkursowych zajmuje się Jury, w skład którego wchodzą wybitni muzycy, wykonawcy
i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
8. We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor
Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
9. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w każdej sekcji instrumentalnej i każdej kategorii otrzymują tytuły
laureatów.
10. Jury zastrzega sobie nie przyznanie nagród lub dzielenie nagród ex aequo.
11. Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie/Koncertach Laureatów.
12. Laureaci Konkursu otrzymają profesjonalne nagrania DVD ze swoich występów podczas Przesłuchań
Konkursu i Koncertu Laureatów, a także możliwość uczestniczenia w indywidualnej konsultacji z wybranym
członkiem Jury Konkursu. Nauczyciele laureatów otrzymają dyplomy. Będzie przyznana nagroda specjalna
za wykonanie utworu L. Godowskiego.
· PROGRAM KONKURSU (ma być wykonany z pamięci).
· KATEGORIA „A” (czas wystąpienia do. 15 min)
1. Utwór J. S. Bacha lub Sonata Scarlattiego;
2. Utwór wirtuozowski lub Etiuda;
3. Utwór dowolny;
· KATEGORIA „B” (czas wystąpienia do 20 min)
4. D.Scarlatti – Sonata wirtuozowska;
5. Utwór wirtuozowski kompozytora polskiego;
6. Allegro sonatowe lub Wariacje z Sonaty klasycznej;
· KATEGORIA „C” (czas wystąpienia do 20 min)
1. Jeden z następujących utworów:
Inwencja dwu - lub trzygłosowa lub dwie części Suity o kontrastującym charakterze, lub
Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”,
lub:
Wariacje lub Allegro Sonatowe z Sonaty klasycznej (Haydn, Mozart, van Beethoven,
Schubert); lub Sonata wirtuozowska D. Scarlattiego;
2. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
3. Utwór dowolny.
· KATEGORIA „D” (czas wystąpienia do 25 min)
1. J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier“ lub dwie kontrastujące części
Suity lub Allegro Sonatowe z Sonaty Klasycznej (Haydn, Mozart, van Beethoven, Schubert)
lub Wariacje Klasyczne lub dwie Sonaty wirtuozowskie D. Scarlattiego;
2. Eiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, C. Debbusy, G. Ligetti;
3. Utwór dowolny o znacznym stopniu trudności;
· KATEGORIA „E” (czas wystąpienia do 30 min)
1. Utwór epoki Baroku lub Allegro Sonatowe z Sonaty klasycznej (Haydn, Mozart, van
Beethoven, Schubert) lub Wariacje Klasyczne;
2. Etiuda wirtuozowska lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
3. Transkrypcja lub parafraza na fortepian - kompozytor dowolny;
SPRAWY ORGANIZACYJNE. WARUNKI UCZESTNICTWA.
13. Zgłoszenia do udziału przesyłane są w komplecie dokumentów:
· karta zgłoszeniowa z wykonywanym programem (do pobrania ze strony www.godowski-konkurs.eu );
· kserokopia dokumentu potwierdzającego datę urodzenia;
· fotografia uczestnika (JPG, TIF);
· dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 Euro (lub równowartość w PLN);
14. W przypadku rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
15. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
A) wpłata w polskich złotych
· ING BANK ŚLĄSKI 77 1050 1054 1000 0023 1350 5105
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach, Łomianki 05 - 092 ul. Warszawska 73
B) wpłata w euro:
- ING BANK ŚLĄSKI 67 1050 1054 1000 0023 1350 5188
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach, Łomianki 05 - 092 ul. Warszawska 73
16. Zgłoszenia nadsyłane są do dnia 5 listopada 2014 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie ukaże się na stronie internetowej Konkursu:
http://www.godowski-konkurs.eu do dnia 12 listopada 2014 r.
18. Rejestracja uczestników odbywa się 21 listopada 2014 r. lub w dniu występu kandydata.
19. Uczestnicy są odpowiedzialni we własnym zakresie za dojazd, kwaterunek i wyżywienie.
20. Dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe są do odebrania wyłącznie w dniu Koncertu Laureatów.
21. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.
Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.