XII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego 20 – 27 maja 2012

XII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego 20 – 27 maja 2012

 

1. ORGANIZACJA KONKURSU

1.1. Główny organizator: Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego.

 Współorganizator: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia o statusie szkoły publicznej w Łomiankach.

1.2. Termin i miejsce: 20-27.05.2012r. Izabelin, Łomianki i Warszawa.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy - uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uniwersytetów, edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej indywidualnej.

 

2.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane są przez szkoły lub indywidualnie .