Pamiętajmy o kulturze

Kultura jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków mówił Polak Tysiąclecia Jan Paweł II. Pamiętajmy o kulturze. Przekażmy 1 % podatku na Stowarzyszenie Musica Sacra (KRS000235866)