Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli klas fortepianu do udziału w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny – Stefańskiej. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dniach 08 – 10 lutego 2018 r. w sali Familijnej Pałacu Książęcego w Żaganiu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 2 stycznia 2018 r. tylko na specjalnym formularzu Organizatora: - drogą elektroniczna (skan w formacie pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wpisaniem tematu : „ XXIII OTP – zgłoszenie”. - pocztą pod adres PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul. Pomorska 14, 68-100 Żagań, z dopiskiem „XXIII OTP – zgłoszenie”.

Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2018 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12, tel.: +48 61 852 28 55. Kontakt z organizatorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami Konkursu są: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. 3. Uczestnikami Konkursu mogą być skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 1999 r. 4. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. Przewodniczącym XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna będzie prof. Michał Grabarczyk. 5. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: ? Program I etapu obejmuje wykonanie jednej z 12 Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo (wyklucza się wykonanie utworu cyklicznego np. suity, sonaty czy koncertu lub jego części). Czas wykonania programu I etapu nie powinien przekroczyć 20 minut. ? Program II etapu obejmuje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu skrzypcowego. 6. Program powinien być wykonany z pamięci. Zaleca się korzystanie z wydań źródłowych 12 Fantazji (np. Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) oraz uwzględnienie przy doborze programu twórczości kompozytorów polskich. 7. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 8. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od osoby wybranej w drodze losowania. 9. Do 15 grudnia 2017 r. należy przesłać: a. zgłoszenie kandydata wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty wpisowego, b. zdjęcie kandydata (drogą elektroniczną na adres organizatora). Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie, bez skrótów oraz zawierać krótki życiorys artystyczny kandydata i opinię pedagoga. Dane kandydata na karcie zgłoszeniowej powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły. 10. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12 z dopiskiem Konkurs Telemanna. 11. Wpisowe Konkursu wynosi 150 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi. Wpisowe nie obowiązuje uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Wpisowe należy wpłacić do 15 grudnia 2017 r. na konto Agencji Artystycznej Jarmołowicz Bank Zachodni WBK S.A. numer konta 76 1090 1362 0000 0000 3615 0229 12. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby Konkursu. 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. 14. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają wysyłający uczestnika. 15. Do 31 stycznia 2018 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa zawierające datę i godzinę występu, informacje dotyczące możliwości zakwaterowania i wyżywienia. 16. Wyznaczeni przez jury laureaci Konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów. 17. Konkurs zakończy się koncertem laureatów i wręczeniem nagród.

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdaosku wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie serdecznie zapraszają na V Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne, które odbędą się w dniach 25-27 października 2017 r. w OSM I i II stopnia w Gdaosku. Warsztaty skierowane są głównie do nauczycieli i uczniów klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji będzie przede wszystkim: doskonalenie techniki wykonawczej, poznawanie, metody dobierania repertuaru koncertowego i konkursowego, oraz sposoby efektywnego i przyjemnego dwiczenia. Dla nauczycieli przygotowanych jest ponadto 9 zajęd seminaryjno-warsztatowych z metodyki nauczania na instrumentach perkusyjnych z elementami pedagogiki instrumentalnej. W trakcie Warsztatów odbędzie się wystawa instrumentów perkusyjnych, oraz stoisko z instrumentami, pałeczkami i akcesoriami perkusyjnymi. Organizatorzy i wystawcy zapewniają możliwośd wypróbowania i wyboru bardzo szerokiego asortymentu pałeczek perkusyjnych kilku wiodących firm perkusyjnych. Wykładowcy i Artyści V Ogólnopolskich Warsztatów Perkusyjnych w Gdaosku: 1. Prof. John Beck – USA, legendarny artysta, pedagog, kompozytor, autor encyklopedii perkusyjnych, jeden z najbardziej rozpoznawalnych perkusistów na świecie, Artysta należący do Panteonu Gwiazd Percussive Arts Society 2. Fredrik Engdahl – Szwecja, wykładowca The Royal Danish Academy of Music – niekwestionowany autorytet w dziedzinie pedagogiki i metodyki, wieloletni pedagog Københavns Kommunes Musikskole 3. Walter Mertens – Belgia, kompozytor dziesiątek szkół, metod gry na instrumentach perkusyjnych, utworów solowych i kameralnych, koordynator klasy perkusji Academy for Music in Schoten, juror wielu młodzieżowych konkursów. 4. Luc Goos – Belgia, kompozytor, aranżer muzyki na zespoły perkusyjne, juror wielu międzynarodowych konkursów, wykładowca City Academy for Music in Geel i City Conservatory for Music in Hasselt 5. Francesca Santangelo – Włochy/Niemcy, solistka, kameralistka, artystka Bergerault, wieloletni pedagog szkoły muzycznej we Freiburgu (Niemcy) Dyrektor artystyczny Italy PAS Percussion Days Festival 6. Prof. dr hab. Piotr Sutt – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – Kierownik Zakładu Perkusji, OSM I i II st. w Gdaosku, juror międzynarodowych konkursów i festiwali, solista, kameralista, wieloletni pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej 7. Prof. Radosław Szarek – Polska/Niemcy, solista, kameralista, wykładowca Musikhochschule Nürnberg, laureat wielu konkursów i międzynarodowych programów stypendialnych 8. Mariusz Mocarski – wykładowca UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, nauczyciel OSM I st. w Grodzisku Mazowieckim 9. Adam Tkaczyk – perkusista zespołu KOMBII, muzyk prowadzący liczne warsztaty gry na zestawie perkusyjnym Każdy uczestnik, zarówno nauczyciel jak i uczeo mogą brad czynny udział we wszystkich warsztatach, seminariach i lekcjach. W trakcie trzydniowych Warsztatów przewidzianych jest ponad 45 warsztatów oraz trzy koncerty z udziałem wykładowców. W programie znajdą się prawykonania, klasyka perkusyjna zarówno solowa jak i kameralna, literatura obowiązując na znaczących konkursach perkusyjnych, muzyka latynoamerykaoska, jazzowa, rockowa i funkowa. Tematyka warsztatów, wykładów i lekcji podzielona będzie na trzy zasadnicze grupy odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczestników (zgodnie z informacjami umieszczonymi w harmonogramie na stronie www.osm.gdansk.pl

To było wielkie wspomnienie wielkich wydarzeń... takiego wspisu dokonał jeden uczestników Koncertu Totus Tuus.  Koncert, który realizowany jest od 10 lat jako wspomnienie wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w tym roku miał szczególny wymiar. Ks. Jerzy Szyryngo przybliżył bowiem 100-lecie powołania do życia przez św. Maksymiliana Kolbe Rycertwa Niepokalanej oraz objawień fatimskich. Hołd oddany tym wielkim Osobom oraz wspomnienie maryjnych objawień nabrało szczególnego wymiaru poprzez śpiew wielu młodych osób, dla których wybór na Stolicę Piotrową Polaka to odległości kosmiczne... Reportaż foto autorstwa Weroniki Trojanowskiej.