Jak można kochać muzykę udowodniła publiczność trzeciego z cyklu XVII Koncertów przed Hejnałem (20.08.2017). W deszczowe przedpołudnie już grubo przed 11.15 zapełniła się sala Muzeum Podlaskiego, gdzie wystąpił znakomity polski pianista Michał Drewnowski. Ten charyzmatyczny artysta nie po raz pierwszy wystąpił przed hejnałową publicznością. Po raz pierwszy jednak w Białymstoku zabrzmiała muzyka Tadeusza Majerskiego i dwie Miniatury Tadeusza Trojanowskiego. W programie koncertu znalazły się również utwory Fryderyka Chopina, które w wykonaniu tego doskonałego pianisty stały się poematami polskości. Tak grać Chopina potrafią tylko Polacy...

 

...

Podczas dwóch pierwszych Koncertów przed Hejnałem w niedzielne poranki przed  Muzeum Podlaskim w Białymstoku usłyszeć i zobaczyć można było znakomitych artystów z Polski i Białegostoku. Podczas pierwszego z cyklu letnich spotkań z muzyką wystąpił znakomity tenor Opery Bałtyckiej Jacek Szymański związany z Białymstokiem w początkach swojej edukacji muzycznej (lekcje śpiewu u Zofii Hamerlak-Gładyszewskiej, pierwsze występy artystyczne wspólnie z Dyrektorem Artystycznym Koncertów Tadeuszem Trojanowskim). Śpiewakowi akompaniował jeden z najlepszych akompaniatorów białostockich młodego pokolenia Krzysztof Kiercul.

Mieczysław Czajkowski

Ze smutkiem informuję że w dniu 07.08.2017 odszedł do Pana Mieczysław Czajkowski literat i poeta.

Pogrzeb autora Katyńskiego Popielca odbędzie się 10.08.2017 o 14h w Kościele Wszystkich Świętych w Białymstoku