Zachęcamy do udziału w wydarzeniach październikowych i listopadowych oragnizowanych przez Stowarzyszenie Musica Sacra w Białymstoku i Impresariat Muzyczny Pro Art. Zachęcamy do udziały w XVI Koncercie Totus Tuus, Półmaratonie Muzycznym dla Niepodległej oraz w Koncercie Jubileuszu pracy kompozytorskiej Tadeusza Trojanowskiego. Autor Uroczystej Fanfary Miasta Białegostoku podjał się muzycznego uczczenia stu lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Skomponował, przygotowuje do wydania i nagrywa sto Mazurków o różnorodnej stylistyce od kompozycji w stylu chopinowskim przez utwory utrzymane w stylistce polskiej muzyki początku XX wieku po stylistykę współczesną. Nadał im również różnorodne formy od prostych jednoczęściowych, przez tradycyjną formę ABA do fantazji na tematy tańców polskich wykorzystując własne motywy utrzymane w stylu muzyki ludowej. Ostatni mazurek oparty jest na motywach Mazurka Dąbrowskiego. W wielu usłyszeć można kujawiaki, mazury i oberki. Część z Mazurków po raz pierwszy zabrzmiała podczas koncertu 40-lecia pracy kompozytorskiej - 13 maja 2018 r w Płocku. Większość jednak czeka na wykonania podczas jubileuszowych koncertów w Białymstoku:  XVI Koncertu Totus Tuus w Pałacu Branickich - 16 października 2018, g. 17:00, Koncertu Jubieluszowego pracy kompozytorskiej - 16 listopada 2018 r. w Pałacu Branickich, g. 16:30.  Koncert Muzyczny Półmaraton dla Niepodległej zaplanowany jest na piątek 9 listopada 2018 r., g. 17:00 w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Wstęp na wszystkie inicjatywy jest wolny.

Mecenatami koncertów są: Stowarzyszenie Wykonawców STOART, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Miasto Białystok, Paliwko na Składowej, Impresariat Muzyczny Pro Art