Zachęcamy do wsparcia inicjatyw kulturalnych Stowarzyszenia Musica Sacra w Białymstoku. 

 

jeden procent dla kultury