XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G.P.Telemanna, 24-26.03.2018

Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2018 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12, tel.: +48 61 852 28 55. Kontakt z organizatorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami Konkursu są: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. 3. Uczestnikami Konkursu mogą być skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 1999 r. 4. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. Przewodniczącym XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna będzie prof. Michał Grabarczyk. 5. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: ? Program I etapu obejmuje wykonanie jednej z 12 Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo (wyklucza się wykonanie utworu cyklicznego np. suity, sonaty czy koncertu lub jego części). Czas wykonania programu I etapu nie powinien przekroczyć 20 minut. ? Program II etapu obejmuje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu skrzypcowego. 6. Program powinien być wykonany z pamięci. Zaleca się korzystanie z wydań źródłowych 12 Fantazji (np. Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) oraz uwzględnienie przy doborze programu twórczości kompozytorów polskich. 7. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 8. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od osoby wybranej w drodze losowania. 9. Do 15 grudnia 2017 r. należy przesłać: a. zgłoszenie kandydata wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty wpisowego, b. zdjęcie kandydata (drogą elektroniczną na adres organizatora). Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie, bez skrótów oraz zawierać krótki życiorys artystyczny kandydata i opinię pedagoga. Dane kandydata na karcie zgłoszeniowej powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły. 10. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12 z dopiskiem Konkurs Telemanna. 11. Wpisowe Konkursu wynosi 150 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi. Wpisowe nie obowiązuje uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Wpisowe należy wpłacić do 15 grudnia 2017 r. na konto Agencji Artystycznej Jarmołowicz Bank Zachodni WBK S.A. numer konta 76 1090 1362 0000 0000 3615 0229 12. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby Konkursu. 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. 14. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają wysyłający uczestnika. 15. Do 31 stycznia 2018 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa zawierające datę i godzinę występu, informacje dotyczące możliwości zakwaterowania i wyżywienia. 16. Wyznaczeni przez jury laureaci Konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów. 17. Konkurs zakończy się koncertem laureatów i wręczeniem nagród.
Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 marca 2018 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12, tel.: +48 61 852 28 55. Kontakt z organizatorem: e-mail: stowarzyszenie@telemann.art.pl; agencja@telemann.art.pl 2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami Konkursu są: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. 3. Uczestnikami Konkursu mogą być skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 1999 r. 4. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. Przewodniczącym XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna będzie prof. Michał Grabarczyk. 5. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: ? Program I etapu obejmuje wykonanie jednej z 12 Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo (wyklucza się wykonanie utworu cyklicznego np. suity, sonaty czy koncertu lub jego części). Czas wykonania programu I etapu nie powinien przekroczyć 20 minut. ? Program II etapu obejmuje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu skrzypcowego. 6. Program powinien być wykonany z pamięci. Zaleca się korzystanie z wydań źródłowych 12 Fantazji (np. Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) oraz uwzględnienie przy doborze programu twórczości kompozytorów polskich. 7. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 8. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od osoby wybranej w drodze losowania. 9. Do 15 grudnia 2017 r. należy przesłać: a. zgłoszenie kandydata wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty wpisowego, b. zdjęcie kandydata (drogą elektroniczną na adres organizatora). Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie, bez skrótów oraz zawierać krótki życiorys artystyczny kandydata i opinię pedagoga. Dane kandydata na karcie zgłoszeniowej powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły. 10. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12 z dopiskiem Konkurs Telemanna. 11. Wpisowe Konkursu wynosi 150 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi. Wpisowe nie obowiązuje uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Wpisowe należy wpłacić do 15 grudnia 2017 r. na konto Agencji Artystycznej Jarmołowicz Bank Zachodni WBK S.A. numer konta 76 1090 1362 0000 0000 3615 0229 12. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby Konkursu. 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. 14. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają wysyłający uczestnika. 15. Do 31 stycznia 2018 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa zawierające datę i godzinę występu, informacje dotyczące możliwości zakwaterowania i wyżywienia. 16. Wyznaczeni przez jury laureaci Konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów. 17. Konkurs zakończy się koncertem laureatów i wręczeniem nagród.