XIII Koncert Totus Tuus - Oto Jestem, 16.10.2019 - relacja foto

To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”. W słowie kończącym koncert wspomnienia o Janie Pawle II przedstawili: Lech Rutkowski - Prezydent Białegostoku w czasie wizyty Ojca Świętego w Białymstoku w czerwcu 1991 roku oraz ks. Prałat Tadeusz Żdanuk - proboszcz parafii św. Rocha w Białymstoku. Wydarzenie odbywało się w ramach XXXVII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Na pozostałe inicjatywy zaprosił Prezes Tadeusz Ruminowicz (Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku ). koncert wsparł KIK oraz białostockie firmy: Promotech, Toolco, Bartosz, Samborski, Impresariat Muzyczny Pro Art.  Poniżej zdjęcia autorstwa Anny Stelli Trojanowskiej.

">foto

Przedstawienie Idę śladami Króla królów i Pana panów  w reżyserii Piotra Półtoraka w wykonaniu Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ z Parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie obejrzeli licznie przybyli do Pałacu Branickich w Białymstoku słuchacze, w dniu rocznicy wybory Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Koncerty upamiętniające Jana Pawła II odbywają się od 13 lat. Inscenizacja nawiązywała do przesłania Sł. Bożej Rozalii Celak, której Pan Jezus w objawieniach prywatnych przekazał obowiązek podjęcia aktu intronizacyjnego przez naród polski. Świadczy o tym zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.